ประวัติองค์กร

บริษัท โมเดล มิกซ์ จำกัด ด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาด : ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาดการจัดการและส่งเสริมทางการตลาด รับจัดสัมมนา เป็นตัวแทนค้าในต่างประเทศสำหรับธุรกิจทุกประเภทเว้นแต่ในธุรกิจประกันภัยและประกาศหนังสือพิมพ์

บริการ

ให้คำปรึกษาทางด้านการตลาด

แนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านการวางแผนการตลาด การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีระบบ วางแผนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านบัญชีและภาษี

ประกอบด้วยหลากหลายหลักสูตรตามความต้องการของลูกค้าอบรมสำหรับผู้ประกอบการ อบรมสำหรับนักบัญชี

ขอใบเสนอราคา

แบบสอบถามข้อมูลเพื่อการเสนอราคา